Tyhjä

Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti, koska käytät tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä ehtoja ja noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun ei tule käyttää tai käyttää tätä verkkosivustoa.

    
KÄYTTÖEHDOT JA EHDOT

    
Nämä ehdot merkitsevät osapuolten lopullista ja täydellistä sopimusta, eikä mitään ehtoja tai ehtoja, jotka muuttavat tai muuttavat tässä asetettuja määräyksiä, velvoittavat Yhtiömme, ellei se ole kirjallisesti tehty ja allekirjoittanut ja hyväksynyt virkamies tai muu valtuutettu henkilö Yrityksemme. Näitä ehtoja ei saa muuttaa, kun Yhtiömme toimittaa tavaran ostajan ostotilauksen, lähetyspyynnön tai vastaavanlaisten lomakkeiden takia, jotka sisältävät painettuja ehtoja tai ehtoja, jotka ovat ristiriidassa tässä olevien ehtojen kanssa. Jos jokin termi, lauseke tai määräys julistetaan pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen pätemättömäksi, tällainen ilmoitus tai tilanne ei vaikuta jonkin muun ilmaisun, lausekkeen tai määräyksen pätevyyteen.
    
VASTAUKSEN HYVÄKSYMINEN

    
Kaikki tilaukset edellyttävät kirjallista hintatarkastusta valtuutetun Yhtiön henkilökunnalta, ellei kirjallisesti ole osoitettu toimivan tiettynä ajanjaksona. Tavaroiden luovuttaminen ilman kirjallista hintatarkastusta ei ole tilauksen sisältämän hinnan hyväksyminen.
    
VAIHTO

    
Yhtiömme pidättää itsellään oikeuden ilman ennakkoilmoitusta korvata vaihtoehtoisen tuotteen, joka on samanlainen, laadukas ja toimintakykyinen. Jos ostaja ei hyväksy korvaavaa ostajaa, Ostajan on nimenomaisesti ilmoitettava, että korvaus ei ole sallittua, kun ostaja pyytää tarjousta, jos tarjouspyyntö on tehty tai jos tarjouspyyntöä ei ole tehty, Yrityksemme
    
HINTA

    
Hinnat, mukaan lukien kaikki kuljetusmaksut, ovat voimassa 10 päivää, ellei niitä ole määritelty yritykseksi tiettynä ajanjaksona kirjallisen tarjouksen tai kirjallisen myyntiluvan myöntämisen tai vahvistamisen perusteella. Yhtiömme voi peruuttaa tietyn ajanjakson kiinteäksi yritykseksi määritellyn hinnan, jos peruutus on kirjallinen ja postitettu ostajalle ennen sitä päivää, jona yritys on vastaanottanut kirjallisen hinnan hyväksymisen. Lähetyspiste. Yhtiömme pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilaukset, jos myyntihintoja, jotka ovat alhaisempia kuin noteeratut hinnat, vahvistetaan valtion määräyksillä.
    
KULJETUS

    
Jollei toisin määrätä, meidän on käytettävä tuomionsa määrittäessään kuljettajaa ja reititystä. Kummassakin tapauksessa Yhtiömme ei ole vastuussa viivästyksistä tai liiallisista kuljetusmaksuista, jotka johtuvat sen valinnasta.
    
PAKKAUS

    
Ellei toisin säädetä, Yhtiö noudattaa vain vähimmäisvaatimuksia valitusta kuljetusmenetelmästä. Ostajan maksama kaikkien ostamien erikoispakkausten, kuormituksen tai jännitteiden hinta maksaa. Kaikki ostajan erityislaitteiden pakkaamis- ja kuljetuskustannukset maksaa Ostajan.